Vinjarsetra

Vinjarsetra Aust-Torpa

Turen til Vinjarsetra starter noen hundre meter nord for Skartlikrysset, (Lillehammervegen/Skartlivegen) langs rv250, og er merket fra parkeringsplassen på høyre side. Stien går nedenfor Skinnlien/Myrvang og videre opp på skiløypa, Rauhaugrunden. Det er mulig å gå en runde, ved å gå videre fra Vinjarsetra og mot Storsveen, retning rv250.

Ved å velge “runden” må en følge hovedveien fra Storsveen tilbake til parkering. (1.8 km) Det går også fint an å starte ved parkeringsplassen ved Storsveen, følge skiløypa ned til høyre og en vil raskt komme inn på den merkede stien. Videre følge runden som beskrevet over.

Fint alternativ for små føtter å gå t/r Vinjarsetra fra Storsveen. Obs; følg godt med på merking, ikke alle stier er like tydelige!