REKO-ring Dokka

Nordre Land har nå fått sin REKO-ring.

Her får du utlevert lokalprodusert mat, uten fordyrende mellomledd. En REKO-ring er et matvarenettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer i en felles Facebook-gruppe. Denne distribusjonsformen skal gjøre det enkelt og effektivt for produsenter å selge varer lokalt, direkte til kunden.

Facebookgruppen fungerer som en kontaktplattform mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet. Dermed blir lokal mat lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

Den første REKO-ring i Norge ble etablert november 2017 og hittil er det etablert ca 40 REKO-ringer spredt i ulike byer i Norge. Flere REKO-ringer planlegger oppstart i løpet av høsten. Det er tilsammen over 100 000 kunder tilknyttet de ulike REKO-ringene i Norge og ca. 450 produsenter som selger varer.

REKO betyr REttferdig KOnsum, dette salgsfenomenet ble grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Det har ingen fordyrende mellomledd og produsenten får 100% av salgssummen.

Prosjektet Matnyttig, i regi av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, står bak etableringen av nye REKO-ringer og prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge. Det skal stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

Kundene forhåndsbestiller varer via en felles Facebook-gruppe og bestilte varer leveres ut til kunder til oppsatt tid på et fast sted. Følg med REKO-ringen på Dokka på deres Facebooksider for bestilling og utlevering av lokale matvarer.