Kommunedelplan Synnfjell øst

Kommunedelplan Synnfjell øst

Synnfjellplanen åpner for en omfattende utbygging, blant annet rundt Spåtind Sport Hotell, og bortsett fra ett av flere foreslåtte utbyggingsområder nord for Spåtind, gikk den omfattende Synnfjellplanen gjennom kommunestyret uten de store slagene.

Ett område ut

Da planen kom til avstemning etter nærmere to timers debatt, åpenbarte deg seg et flertall for å ta ut ett av disse tre områdene. Dette ligger opp for Røde Kors-hytta, og er den øverste delen av hele planen rundt Spåtind Sport Hotell. 15 av 27 representanter gikk for å ta dette området ut av planen. De to andre forslagene fikk ni og fire stemmer, og blir dermed med videre som utbyggingsområder.

Bygdelista og SV foreslo å ta ut flere områder lenger sør i Synnadalen, uten at dette fikk gehør. Ordfører Ola Tore Dokken la fram et forslag om at et område foreslått til camping i Synnadalen også skulle kunne bygges ut med hytter. Dette gikk flertallet med på.

Et forslag fra Høyre basert på en henvendelse fra Synnfjell Grunneierlag om å ta inn igjen et tidligere foreslått område ved Krokhølen fikk bare tre stemmer.

Kilde: Oppland Arbeiderblad. Resten av artikkelen kan leses her.